Treningsklokker forteller deg om søvn, puls og hvor mye vi mosjonerer. Men en ny studie viser også at klokka gjør oss bekymret for egen helse.

Treningsklokker kan gi informasjon om hvordan kroppen fungerer og gi anbefalinger om å ha en sunn livsstil. Den forteller om søvn, puls og hvor mye du sitter i ro. Men en studie utført ved Københavns universitet viser at klokka også kan skape bekymringer for den som bærer den på arma.

I den danske studien har forskere undersøkt 27 hjertepasienter som har brukt treningsklokken «Fitbit». Deltagerne i studien var mellom 28 og 74 år.

Problematisk klokke

Deltagerne opplevde både at de ble motivert for å trene og fikk kunnskap om egen helse ved å bruke klokka. Men de ble også mer bekymret.

Vår undersøkelse viser at selvmåler er mer problematisk enn nyttig når det gjelder pasientens opplevelse. Det handler om at pasientene bruker informasjon fra Fitbit-klokka på samme måte som de bruker en lege, sier Tariq Osman Andersen ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet i en nyhetsmelding fra universitetet1.

Han sier videre: Siden de ikke får hjelp til å fortolke dataene fra klokken, kan dette føre til unødvendig bekymring.

Fordeler og ulemper

Pasientene som deltok i studien, hadde hjertearytmi og pacemakere. Forskerne konkluderer med to punkter som inneholder både fordeler og ulemper med treningsklokken:

Mer informasjon beroliger, men skaper også tvil. Pasientene føler at de får mer kunnskap om egen helse. Samtidig kan de sette informasjonen i sammenheng med hjertesykdommen de har – uten at det er grunn til det. Hvis klokken forteller at de ikke sover så mye som de bør, kan det skape utrygghet og frykt for at det forverrer sykdommen. Mange kobler gjerne høy puls med høy risiko for å få en hendelse med hjertet.

Men Fitbit kan også virke beroligende, hvis dataene viser at man sover godt og har lav puls. Problemet er at man ikke med sikkerhet kan bruke dataene i direkte relasjon til hjertesykdommen, fordi klokken er utivklet til sport og helse og ikke til håndtering av sykdom, sier Osman Andersen.

Young woman checking time after run in street. Athletic girl ready to run and looking at sport smart watch. Healthy runner checking performance or heart rate at dusk in the city.

Patientene blir motivert til mosjon, men får også dårlig samvittighet
Fitbit-klokka kan motivere til mosjon. Studien viste at pasientene blir motiverte til å være aktive, men samtidig gir den dårlig samvittighet når de blir minnet på at de ikke har nådd sine 10 000 skritt om dagen.

Fitbit-klokka er ikke designet til hjertepasienter, og det er ikke sikkert alle skal følge samme anbefalinger til mosjon, sier Osman Andersen.

Hjelp til tolking

Osman Andersen mener at hvis trenigsklokka skal ha effekt, må pasientene ha hjelp til å tolke data som søvn, puls og mosjonsvaner.

Det hører med til historien at sammen med forskere fra Københavns Universitet deltok også virksomheten Vital Beats i studien.

Dette er en virksomhet som utvikler en pasientapp som skal skape et bindeledd mellom hjertepasienten og klinikere. Vital Beats har fått en større bevilling til å utvikle en AI-basert plattform, som skal kunne forutsi hjerteinfarkt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *