Inaktivitet gir høyere dødsrisiko enn både høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Kun røyking er farligere.

Mye forskning har vært gjort rundt farene ved å være inaktiv. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har konkludert med at inaktivitet er det største globale folkehelseproblemet i vårt århundre. Hvorfor er det da ikke satt i verk flere tiltak for å øke aktivitetsnivået blant barn og ungdom?

Hvis barn fikk velge ville de aller helst leke og være i bevegelse. Men når barn begynner på skolen er noe av det man terper mest på, at alle skal lære seg å sitte stille.

En undersøkelse fra 2011* viser at blant norske seksåringer er det 90 % som oppfyller myndighetene anbefaling om én times fysisk aktivitet hver dag. Når barna bli ni er tallet redusert til 75 %. Og derfra synker det drastisk år for år.

Det er ikke vanskelig å se at dette er direkte skadelig, både fysisk og psykisk. Det er vanskelig å forstå at myndighetene ikke har foretatt seg noe for å bidra til økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom med denne allmenne kunnskapen.

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og skoleprestasjoner

At fysisk aktivitet er viktig for å forebygge livsstilssykdommer er kjent for de fleste. Det kanskje ikke alle vet er at hjernen er det organet som sannsynligvis påvirkes mest av trening. Fysisk aktivitet er gunstig for alle hjernens funksjoner og forskning viser en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet og skoleprestasjoner.

De barna som beveger seg mest og er i fysisk aktivitet minst én time hver dag, gjør det bedre på skolen enn de som er inaktive. I tillegg er de mer konsentrerte, mindre følsomme for stress og får bedre hukommelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *