Vår premium coachingpakke koster kun kr. 9 800,- for tre måneder (12 uker). 

Du får akkurat så tett og hyppig oppfølging du har behov for, men som standard tar vi utgangspunkt i følgende: 

  • Oppstartssamtale på video med helseanamnese, screening og kartlegging av mål. 
  • Kostregistrering over 4 dager som danner utgangspunktet for kostplaner og ernæringsanbefalingene. 
  • Ukentlig rapportering med videomøte der vi går gjennom kostplaner og treningsprogram, og gjør justeringer om det er nødvendig. 
  • Testing og re-testing for kontroll av resultatoppnåelse gjøres ved oppstart og avsltuning av perioden
  • Du har også chat-funksjon tilgjengelig på appen, slik at du enkelt kan holde kontakt med coachen din underveis
Veksling av innhold